Elektriker Nacka

Elektriker i Nacka med bred kompetens

Välkommen till en elfirma i Nacka med stor erfarenhet och kunskap. Vi hjälper kunder i Nacka och hel Stockholm med allt som har el att göra, både mindre kontroller och serviceinsatser och större installationer.

Vi tar oss uppdrag för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Välkommen att kontakta oss så kan vi hjälpa dig att installera effektiva, säkra och energisnåla elinstallationer.

Vi kan hjälpa dig att lösa dina elproblem. Mycket av arbetet handlar om att hitta felen för att sedan åtgärda dessa på ett säkert sätt. Har du problem med strömavbrott eller har du någon installation som gör att det går säkringar i proppskåpet?

Välkommen att kontakta oss, vi kan inspektera dina elinstallationer, reparera dem och se till att de fungerar som de ska.


elektriker Nacka

Anlita alltid professionella yrkesutövare

Enklare installationer som att byta en säkring går bra att göra på egen hand. Men större installationer kräver dock insatser från en välutbildad elektriker. Om du är i behov av att byta väggkontakter eller installera större lysrör eller andra armaturer. Vi kan hjälpa sig snabbt och effektivt till ett konkurrenskraftigt pris. Kontakta oss redan så kan vi boka en tid.

Våra elektriker i Nacka kan även vara delaktiga i helentreprenader. Vi kan installera el i såväl kök som badrum. I våtrum är det av säkerhetsskäl speciellt viktigt att all el är korrekt och säkert installerad. Vi kan installera trefas för diskmaskin, dra elen till spotlights i taket eller ordna golvvärmen. Vi arbetar regelbundet med våtrum och har den kunskap och den erfarenhet som behövs för att arbeta på ett lugnt och tryggt sätt.

Säkerhetsmedvetna elexperter

Har det inträffat en olycka där elektriciteten är iblandad så är det mycket viktigt att du omedelbart kontaktar en auktoriserad elektriker. Oavsett om det handlar om en vattenläcka, en brand eller en vanlig kortslutning så är det viktigt att en yrkesman kommer och inspekterar platsen där problemet har uppstått. Det är viktigt att man som privatperson inte börjar undersöka problemen, risken är stor att du drabbas av en rejäl stöt. Våra elektriker är utbildade att klara av krissituationer. Ring oss när det blir akut – vi är bara en telefonsignal bort.

Elektriker i Nacka med kvaliteten i fokus

För att kunna hålla en hög nivå på de elektriska installationerna är det viktigt att hela tiden göra ordentliga uppföljningar och se över verksamheten. Vi vill att våra kunder ska uppleva oss som serviceinriktade, målmedvetna och kompetenta. Vi arbetar snabbt och effektivt, utan att slarva med kvalitet och säkerhet. För att nå dessa mål har vi upprättat en kvalitetspolicy. Den säkrar att vi följer de riktlinjer som gör kunderna nöjda och hjälper verksamheten att växa.

Miljön är också i fokus för oss elektriker i Nacka. Vi strävar efter att ha så liten miljöpåverkan som möjligt och har ett internt system med syfte att säkerställa att vi gör allt vi kan i kampen för en bättre miljö.

ROT-avdraget gör att du som kund till våra elektriker kan göra avdrag på upp till trettio procent av den totala arbetskostnaden vid hushållsnära tjänster. Vi sköter allt pappersarbete kring detta och du får avdraget på ditt slutskattebesked om du uppfyller skatteverkets krav.

En kompetent, prisvärd elektriker med säkerheten i fokus!